Stichting Elan Wonen

Stichting Elan Wonen, een woningcorporatie actief in Haarlem en Heemstede, en Horsman & Co zijn onlangs een bouwteamovereenkomst aangegaan. Het doel van deze overeenkomst is het energetisch verbeteren van het woningbouwcomplex ‘Haemstedeplein e.o. te Heemstede’.
Het complex omvat 69 eengezinswoningen en zijn omstreeks 1920 gebouwd. Vanwege de monumentale status van de woningen zullen de EPA-maatregelen, zoals het na-isoleren van wanden en daken van binnenuit gerealiseerd worden. Gelijktijdig zullen wij het planmatig onderhoud aan de woningen uitvoeren. De start van de werkzaamheden is geprognotiseerd direct na de zomervakantie. In de periode daarvoor realiseren wij twee modelwoningen, zodat de bewoners kunnen ervaren wat de impact van de energetische verbetering op hun woning zal zijn.
Bouwteamovereenkomst Horsman & co en Elan Wonen

Serviceformulier


Verzoek tot herstel

Uw woning of bedrijfspand is opgeleverd, hopelijk naar tevredenheid. Als zich desondanks problemen voordoen, kunt u aan de hand van dit serviceformulier een Verzoek tot herstel indienen. Aan dit verzoek zijn een procedure en voorwaarden verbonden.

De procedure stelt onder andere dat Horsman & co er vanuit gaat dat u zelf onderzoek heeft gedaan naar de voor u geldende garanties (via uw oplevermap en/of Woningborg) en dat u er zeker van bent dat uw melding garantiewerk betreft. Daarnaast stellen de voorwaarden dat de meldende partij Horsman & co toestemming verleend om € 95,00 in rekening te brengen indien wordt vastgesteld dat de melding onterecht is gedaan.

Contactgegevens


Nieuwbouwproject

Klacht en/of gebrek

Foto's
Om u beter en sneller van dienst te kunnen zijn, raden wij u dringend aan om hieronder een foto(s) van de klacht/situatie toe te voegen:
- maximaal 3MB per bestand
- maximaal 3 bestanden
- alleen jpg, png en pdf worden ondersteund

Voor akkoord