Certificeringen

Wij waarborgen onze kwaliteit in de vorm van verschillende certificeringen. 

Certificering Bouwgroep Horsman & co - Bouw Mensen

Bouwmensen

Bouwmensen Midden-Holland leidt jongeren op tot vakmensen. Deze jongeren gaan niet alleen naar school, maar werken ook op bouwplaatsen. Tijdens de opleiding ontvangen zij een goede stage-vergoeding, of zelfs een salaris conform de bouw-cao. Deze unieke combinatie van leren en werken is de beste start voor een toekomst in de bouw.

Certificering Bouwgroep Horsman & co - Bouwend Nederland

Bouwend Nederland

Bouwend Nederland is een Nederlandse brancheorganisatie voor bedrijven in de bouw- en infrastructuursector. Zij behartigt de belangen van haar leden in de sectoren bouw en infrastructuur, het afsluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten, het verstrekken van informatie en adviezen aan de leden, het verlenen van diensten aan de leden en het creëren van ledenbinding.

Certificering Bouwgroep Horsman & co - ISO 9001

ISO 9001

De ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. De organisatie ISO (Genève) staat in voor het opstellen en beheren van duizenden verschillende normen. De meeste hiervan zijn productgericht, maar enkele normen slaan op generieke managementsystemen. Verreweg de bekendste is de ISO 9001, welke slaat op het managementsysteem voor kwaliteit.

Certificering Bouwgroep Horsman & co - VGM Checklist Aannemers

VGM Checklist Aannemers (VCA)

De Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers (VCA) is een certificeerbare controlelijst voor aannemers waarmee zij aan kunnen tonen dat zij onder andere aan de wet- en regelgeving zoals de ARBO-wet voldoen. Tevens bevat deze norm aanvullende eisen om het veiligheidsbewustzijn tijdens het werk te verhogen.

Certificering Bouwgroep Horsman & co - Woningborg

Woningborg

Woningborg zorgt ervoor dat iedereen in Nederland gegarandeerd goed kan wonen. Dat realiseren ze door goede financiële en technische waarborgen plùs concrete technische adviezen, die door de hele bouwbranche worden gebruikt bij het bouwen van nog betere woon- en werkomgevingen.

Meer over ons

Over
Horsman & co

Alles over Horsman & co.
Over ons

Ons team

Alle Horsmannen en -vrouwen!
Ons team

Vacatures

Werken bij Horsman & co.
vacatures

Niet alleen onze slogan.
Onze belofte.

Benieuwd naar onze manier van werken?

Neem contact op met onze vakmensen.