Poeloever

Aan de Handweg te Amstelveen ontwikkelen wij project Poeloever welke totaal 3 luxe villa’s omvat en 12 koopappartementen. De drie villa’s worden in opdracht ontwikkeld en gerealiseerd terwijl de 12 appartementen in de vrije verkoop zullen gaan.
Project 12 appartementen Poeloever Horsman & co
Project 12 appartementen Poeloever Horsman & co
Het appartementengebouw kent een verschijningsvorm en goothoogte welke een duidelijke relatie heeft met de overige lintbebouwing aan de Handweg. Dat betekent een metselwerk gevel en een herkenbare kapmaterialisering. Achter het gebouw bevinden zich de eigen parkeerplaatsen en de berging. De 12 appartementen hebben een gebruiksoppervlakte van circa 55-70m2. De koopsommen van de appartementen zal liggen tussen € 310.000,- € 370.000,- VON. De start van de verkoop zal, afhankelijk van het verloop van de bestemmingsplanprocedure, medio eind juni plaatsvinden. Vanaf 11 mei jl. ligt het ontwerp bestemmingsplan Oostelijke Poeloever 2, welke bovenstaande ontwikkeling mogelijk moet maken, ter visie. De verwachting is dat medio augustus dit bestemmingsplan definitief zal worden vastgesteld waarna toetsing van de omgevingsvergunning kan plaatsvinden.
Project 12 appartementen Poeloever Horsman & co

Project:

Poeloever

Plaats:

Amstelveen

Bedrijfsactiviteit:

ontwikkeling

Opdrachtgever:

Horsman & co Vastgoed II

Oplevering:

n.t.b.

Meer informatie over ontwikkeling?

John Moors
John Moors
Commercieel Directeur

Serviceformulier


Verzoek tot herstel

Uw woning of bedrijfspand is opgeleverd, hopelijk naar tevredenheid. Als zich desondanks problemen voordoen, kunt u aan de hand van dit serviceformulier een Verzoek tot herstel indienen. Aan dit verzoek zijn een procedure en voorwaarden verbonden.

De procedure stelt onder andere dat Horsman & co er vanuit gaat dat u zelf onderzoek heeft gedaan naar de voor u geldende garanties (via uw oplevermap en/of Woningborg) en dat u er zeker van bent dat uw melding garantiewerk betreft. Daarnaast stellen de voorwaarden dat de meldende partij Horsman & co toestemming verleend om € 95,00 in rekening te brengen indien wordt vastgesteld dat de melding onterecht is gedaan.

Contactgegevens


Nieuwbouwproject

Klacht en/of gebrek

Foto's
Om u beter en sneller van dienst te kunnen zijn, raden wij u dringend aan om hieronder een foto(s) van de klacht/situatie toe te voegen:
- maximaal 3MB per bestand
- maximaal 3 bestanden
- alleen jpg, png en pdf worden ondersteund

Voor akkoord