Horsman & co|Alles voor elkaar

Overname Draijer Bouw

Datum : 11-01-2018

Per 1 januari 2018 maakt Draijer Bouw uit Heemstede onderdeel uit van Bouwgroep Horsman & co. Draijer Bouw zal vanuit zijn huidige locatie en onder zijn eigen naam als zelfstandige werkmaatschappij blijven opereren. Hierdoor ontstaat er een onderneming welke efficiënter kan opereren en zo beter kan inspelen op de, met name in de regio Kennemerland, snel groeiende vraag naar professionele bouwcapaciteit.     

 

In haar 125-jarig bestaan is Horsman & co geworden tot een vertrouwde ontwikkelings- en bouw-partner in de Duin & Bollenstreek en de Haarlemmermeer. De bouwsector staat echter voor de nodige uitdagingen waar we lange tijd niet mee te maken hebben gehad; sterke stijging van materiaalkosten, schaarste aan goede vakmensen en een toenemende behoefte aan financiële- en  productiezekerheid bij opdrachtgevers.   

 

Om hier adequaat op in te kunnen spelen is een schaalvergroting en efficiencyslag noodzakelijk.

Wij zijn dan ook verheugd dat Draijer Bouw, met zijn jaren lange ervaring in de regio, onderdeel is geworden van onze bouwgroep zodat gezamenlijk slagvaardiger kan worden geopereerd in een snel groeiende en veranderende markt. 

Terug naar het overzicht
HorsmanCo | Alles voor elkaar
Telefoon: 0252 - 41 31 55 | E-mail: info@horsman.nl